Türkiye'nin ilk,tek ve en büyük Türkçe mücadele sporları haber ve portal sitesi www.turkdosport.com
ÜYE OL
133687 - SAVAŞ VE SAVUNMA SANTLARI EĞİTİM CD LERİ.
60086 - Boks.
58322 - BRUCE LEE ve JEET KUNE DO Hakkında sizin yorumlarınız.
48885 - Vücut Geliştirme ve Üniversite sporları.
36311 - Ayhan KISRURE KİM ?
Sizin Fotoğraflarınız

Spor içerikli fotoğraflarınızı ve konusunu anlatan yazı ile bize gönderin yayınlayalım

» Yüklü Fotoğraflar
   » EFSANENİN RESİMLERİ
   » YAZILARINIZ ve YORUMLARINIZ
 
   » BRUCE LEE KİMDİR ?
   Yeri doldurulamayan efsane
   dövüşçü Bruce lee ve sistemi jet kune do ile    ilgili tüm detaylar

Türkiye’nin ilk,en büyük ve tek Mücadele sporları Türkçe portal sitesi www.turkdosport.com tüm Türk sporcularının hizmetinde.

Ülkemizde Mücadele sporları ile ilgili Web ortamında yeterli derecede kaynak bulunamayan ve gerçek bilgilerin çok az olduğu bu dönemde sizlerle on seneden bu yana hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Sifu:Ayhan KISRURE

kung-fu
wu shu

karate-do
taekwon-do
Sayokan
Sanguc-hi
aikido
judo
capoeira
jeet kune do
Ji jutsu
ninjutsu

ninja
samuraylar
boks
güreş
sumo

hapkido
kıck boks
muay thai

thai boks
thai kıck boks
savate
ashihara
kyokushin
jiu jitsu
kendo
thai chi
k-1
A1 world combat
super league
jackie chan
shaolin
wing tzun
WT
bruce lee
jet li

jacki chan

tony ja

 
 
Kungfu yu Çinliler mi ortaya çıkardı?
Paylaş :


Yayın Tarihi:Ekim 2009

Kungfu’yu Çinliler mi ortaya çıkardı?

 
Türk milletinin yeryüzünde yaşama ve özgür olma savaşı ilk var oldukları tarihten başlayarak günümüze kadar devam ede gelmiştir.
Bu var olma savaşı özellikle Türklerin orta Asya dan başlayan yurt bulma göçleri ile Uzakdoğu nun sınırlarından bugünkü Anadolu topraklarına kadar uzanmış ve Avrupa’ya kadar yayılmıştır.

Türkler bulundukları her devlet sınırlarında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda derin izler bırakmışlardır. Ancak bozkır ve göçebe kültürü ile yaşayan atalarımız tarihsel yaşamlarını maalesef yeteri kadar yazılı belgeye dönüştürememişlerdir.

Bugün hepimizin genel olarak bildiği Kung-fu,Karate-do,Taekwon-Do,Thai Boks(tayboks diye okunur) vb. birçok Do sistemlerinin Çin, Japonya, Kore ve Tayland gibi ülkelerin geleneksel ve milli sporları olduğudur.
Tüm spor tarihçileri Do sporlarını atası ve ilk disiplinli çalışmanın Kung-fu sistemi olduğunu kabul ederler. Diğer Do branşlarının da gelişimi , Çinli tacirlerin ve Budist misyonerlerin komşu ülkelere yaptıkları seyahatler esnasında Kung-fu nun tanıtılması ve çalıştırılması sayesinde olmuştur.

Ancak Kung-fu nun Çin’de gelişimi ve disipline edilişinin hikâyesini Çinli tarihçilerin yazdığı gibi olmadığını yakın zamandan bu yana bir çok Türk mücadele sporu çalışan antrenör gündeme getirmekte ve bu konuda önemli iddialarda bulunmaktadırlar.
 
Türk dövüş sanatçılarının iddialarını oluşturan ana unsur Çin'in gelişme devrelerinde bir çok konuda olduğu gibi dövüş sanatlarının da Türk'lerden etkilenerek sistemleştirdiğidir.
 Nasıl ki Kung-fu Japon Karate’sine ve Kore Taekwon-do'suna etki yapmışsa Türk savaş sanatlarının da Kung-fu'nun gelişimine etki yaptığına inanılmaktadır.
Çin de M.S.300 yıllarda Shaolın Kung-fu nun en popüler ve en güçlü olduğu dönemlerde Türk ırkının hemen hemen tüm Çin toprakları üzerinde kurduğu hakimiyet ve bu zaman diliminin oldukça uzun sürmesi bu iddianın en temel noktasını oluşturmaktadır.
Ancak Türk spor ustaları önemle bir konunun da altını çizmekteler.
Kung-fu'yu Türkler icat etti diye bir iddialarını olmadığını Kung-fu sisteminin Çin de gelişimini devam ettirirken Türk milletinin kendine has savaş sanatları sayesinde bu sistemleşmenin önemli bir kaynağı ve temeli olduğudur. Hatta Çin Kungfusu nun ilk temellerinin Hindistan a uzandığı ve Hint Kenpo sunu referans aldığını da ayrı bir tartışma konusudur.
 
Ancak uzakdoğulu spor tarihçileri Do sistemlerinin ve branşlarının tarihsel gelişimlerini kaleme alırken, milliyetçi ve şovenist duygularla hareket etmişler, tüm Do spor stillerinin kendi topraklarından ve ırklarından geliştiğini ısrarla belirtmişlerdir. Onların bu iddialarına rağmen gerek Dünya’da gerekse Ülkemizdeki sağduyulu tarihçiler Uzakdoğulu tarihçilerin bu tezlerine tarihsel gerçeklerle karşı çıkmışlardır.

Çin li tarihçilerinin bu iddialarına karşın Türk mücadele sanatları ustalarının da tarihsel realiteler ışığında Kung-fu tarihine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadırlar.
 
Türk kavimlerinin tarih boyunca uzakdoğu milletleri ile sürekli komşuluğunu sürdürmesi ve komşuluk ilişkilerinin özellikle Çin milleti ile çok sık çatışmaya dönüşmesi ve önemli üstünlükler kurulması bu bakış açısının ilk açılım noktasını oluşturmaktadır.
Yine bu çatışma ve galibiyetlerin yaşandığı zaman diliminin Çin Kung-fu'sunun geliştiği dönemlere rast gelmesi Türk spor tarihçilerinin iddialarının önemini ortaya koymaktadır
 
 
Türk spor tarihçilerinin çıkış noktası,Çok uzun yıllar boyu Çin topraklarına hakim olan ve savaşlarda, üstün dövüş teknikleri ile galip gelen Türk’lerin, Do spor’larının temel unsuru olarak kabul edilen kung-fu sistemine etki etmesinin gayet olağan olduğudur.

Bu gerçekten hareketle  ile Çin den komşu ülkelere yayılan savaş sanatlarının tümünün temelinde Türk etkisi ve yapılanma iddiası gayet gerçekçi gözükmektedir.
Ünlü Ortadoğu ve Avrupa tarihçisi Edorial chavannes'te Türk kavimlerinin Çin, Tibet, Hindistan vb. birçok doğu ülkeleri ve milletlerine kültürel vb.bir çok sahada etki yaptığını bu etkileme ile birlikte öncülükte yaparak bu sayede bu milletler kabul etmese de günümüze kadar gelen birçok örf ve ananelerinde ki buna Kung-fu sporu da dahildir Türk'lerin derin izleri olduğunu kesin delillerle ispat etmiştir.

Bunların yanı sıra yine isimlerini sayamayacağımız kadar  çok yabancı tarihçiler yukarıdaki iddialara benzer tespitleri vardır.
 
Çin tarihini incelemeğimizde Çin toprakları üzerinde birçok Türk devleti kurulmuştur. Tabgaç, Göktürk hakanlığı, Uygurlar, Kan çou Uygur devleti, Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar bu devletlere birer örnektir.

Türk kavimleri Çin toraklarında batı Çin ve Doğu Türkistan’da yoğundur. Ayrıca Türk tarihinde rastlanan Karahanlı hükümdarlığının kullandığı Tomgaç ve Tavgaç han unvanı Türk'lerin Çine hâkimiyetini ifade eder. Çünkü Çinlilerin Topa diye telaffuz ettikleri Türk'lerin Tabgaç boyu kısa zamanda gelişerek Çin'in bir bölümünü ele geçirmiş ve  Çin üzerinde uzun yıllar hâkimiyet kurmuştur.
Tabgaç devleti sınırları içerinde o dönem 100 den fazla Budist tapınağı,2000 den fazlada Budist rahip bulunmaktadır. Bu tapınaklarda da Budizm öğretilerinin yanı sıra Kung-fu eğitimi de disiplinli bir şekilde öğretilmektedir.
 Türk'ler Göktürk'lerden itibaren gerçek anlamda Çin'e hükmetmişlerdir. Bu tarih dönemleri de M.S. 500 yıllardır. Bu tarih kesiti ise Çin'de dövüş sanatlarının en fazla popüler olduğu dönemdir.

Türklerden korunmak amacı ile meşhur Çin Seddi ni yaptıran Çin liler o dönemlerde mistik güçlere sahip olağanüstü savaşçılarının olduklarını iddia ede gelmişlerdir. Bu savaşçıların en önemli güç kaynakları ise Budist manastırlarında geliştirilen korkunç savaş teknikleri ile donanmış Kung-fu dur.
Ancak ne hikmetse bu savaşçılar büyük çoğunlukla, at üzerinde yerde ve her ortamda müthiş savaş sanatlarının her türünü başarı ile uygulayan Türklere karşı büyük oranda mağlup olmuşlardır.
Bu savaşların çoğundan galip çıkan ve Çin topraklarına hakim olan Türklerin Tüm dünya tarihçilerin inde kabullendikleri müthiş savaş sanatlarından Çin Kung-fu sunun etkilenmemesi imkânsızdır.
Günümüzde dahi popüler olarak çalışılan Wu shu Kung- fu tekniklerinde ve stillerinde Türklere ait birçok figürleri görmemiz mümkündür.
Bunlardan en önemlisi de Hun Türk’lerinden ismini alan Hungary sistemidir.
Tüm bu iddiaları ülkemizde güçlü bir şekilde yıllardan bu yana gündeme getirmeye ve bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışmaktayım.Türk mücadele sanatlarında Dünyada kabul görmüş Türk ekollerinin oluşması en büyük idealim ve amacımdır.
 
Bu idealin gerçekleşmesi ve Türk spor kamuoyunu Türk ekollerine dikkat çekmesi için Türk mücadele sanatı olan sangu-chi sisteminide kurmuş bulunmaktayım.Bu sistemi sınırsız dövüşmek, gereksiz ön hareketleri ve kalıpları ortadan kaldırmak olarak kısaca tanımlayabiliriz.
 
Benimle birlikte bu ideal uğruna ülkemizde gerçekleşmiş bir çok farklı sistem ve ustada bulunmaktadır.Başta Nihat yiğit hocamızın Sayokan sistemi, Wakazamurai sistemi ile Şefik Gülten, Şevki Erdoğan’ın Pars sistemi, Sas adı altında İsmet kalafat, Cenk sanatı ile Efkan çalışkan ve âcizane Sangu-chi ile şahsım farklı kulvarlarda ancak aynı kutsal amaç uğruna hizmet etmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
 
Peki sangu-chi nedir?
 
Sanguchi Eski ve öz Türkçe'de yani Orta Asya Türkçesinde “savaşan ve mücadele eden kişi” demektir
 
Dövüş sanatlarının özünde, insanın kendisi veya bir rakip ile mücadelede kullandığı ayrıntılı unsurları göz önünde bulunduran Do sporları; bu öz çevresinde gelişir, çeşitlenir ve büyür. İşte Sangu chi bu büyüklük içinde kendine özgü bir disiplindir.
 
 
Sangu-chi Tekniklerinde, içerdiği tüm dekoratif unsurlardan hafifletilmiş, Sonuca varmak için tüm kurgular gerçekçi düşünülmüştür.
Anında karşılık verebilme refleksine sahip olmayı ve bir türlü doğaçlama yapmayı hedefleyen sistem olan Sangu chi, insanın köklü savaşma yeteneğini gün ışığına çıkarmayı temel prensip edinmiştir.
 
 
Sangu-chi’nin Diğer Sistemlerden en önemli Farkı özgür ve doğaçlamaya dayalı  tekniklerden oluşmasıdır.
sistemin henüz Bir yarışma bölümü bulunmadığı halde, bu stili çalışan her öğrenci tüm Uzakdoğu branşılarında yapılan şampiyonalara katılabilecek cesarete ve yeteneğe sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bir sangu chi dövüşçüsü, her rakibe ve her sisteme karşı net sonuca giden, kurgusuz dövüş tekniklerini üretip uygulayabimelidir.
 
Sangu-chi antrenmanlarında durağan ve haraketli teknik kombinasyonları, bir egzersiz düzeniyle birlikte çalışılmaktadır. Buna alt yapı çalışmasıda denir. Ancak bu çalışma, dövüşte kullanılacak kombinasyonları içermez, sadece doğru refleks gösterebilme antrenmanıdır.

Dövüşün fiziksel ve psikolojik sürecine göre değişebilen hücum ve savunma teknikleri, Sangu chi öğrenicisini dinamik kombinasyon teorileri uygulamaya ve zorlamaya  alıştırmaktadır. Bu nedenle antrenman disiplininde periyodik egzersiz ve teknik çalışmalar  bulunmamaktadır. Daha çok birbirinden farklı, kopuk, sırasız tekniklerin çalışması yapılır.
 
HER ŞEY TÜRK MÜCADELE SPORLARI İÇİN.
SPORCULUK SELAMI İLE.
  
 
 
 


Bu haber 01.10.2009 tarihinde eklenmiş ve 5060 defa okunmuştur.
YAZARIMIZIN DİĞER YAZILARI
- Sporu ve Olimpiyatları iğrenç siyasi oyunlarınıza alet etmeyin.
- Türkiye veteranlar şampiyonası.
- Dövüşmek Nedir?
- MMA ve UFC Spor mu şiddet mi?
- Wu shu’da skandal sona mı erdi?
- İçinizdeki Gücü Keşfedin.
- Ringlerin Asi,Kötü ve Bir O Kadarda Popüler İsmi Badri Hari.
- Yuh Olsun.
- Fightlineallsports dergisinin Ayhan Kısrure ile röportajı.
- Karakuşaktan beyaz kuşağa.
- Kungfu yu Çinliler mi ortaya çıkardı?
- Profesyonel ringlerde Türk dövüşçüler.
- Kim bu Tony Jaa?
- Türk spor camiası Çin'e tepkisini göstermeli.
- Türk Savaş Sanatları Birliği.
- Teşekkürler başbakanım.
- Yeni turkdosport'la yola devam.
- Budizm,Zen ve Tao.
- Shaolın ve Kung-fu(wu shu) Tarihi.
- İçinizdeki gücü keşfedin.
- Ustalara vefa gecesi ve Muay Thai süper ligi.
- Kung-fu yaşayan efsane.
- Olimpiyatlarda neden başarısız olduk?
- İstanbul İl Seçmeleri İşkence Gibi.
- RTÜK Ring Sporlarını Bitiriyor.
- Kuşak Beldemi Olmalı Yoksa Beyin demi?
- 2007 yılı madalya dağılımları belli oldu..
- RTÜK ten Türk sporuna Büyük Darbe.
- Ziyaretçi sayımız 1,433,134.
- Dünya da ve Türkiye de profesyonel kick boks un yeri ve önemi.
- Uzakdoğu Sporlarında Türklerin etkisi.
- Şiddetmi Spormu?
- Spor ve Türkiye
- Profesyonellik
- Türkiye'nin en eski uzakdoğu sporu Karate-do
- Şu Türkler Ne Çılgınmış.
 
 
YAZ | OKU - BİZE ÖZEL YAZIN
Sporu ve Olimpiyatları iğrenç siyasi oyunlarınıza alet etmeyin.
Pekin'de 2008 yıllında gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarına 68 sporcuyla katılan Türkiye, Londra'da bu sayıyı 114'e taşıdı, ayrıca Paralimpik oyunlarda 67 sporcu ile toplam 181 kişilik katılım sağlayarak tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Oyunlarda mücadele edecek 204 ülke arasında, sporcu sayısını yüzde 67 arttıran Türkiye, bu alanda en büyük artışı sağlayan 8. ülke oldu.
Devamı :::
Ayhan Kısrure Kim ?

Türkiye de en genç 5 dan sifu(usta) derecesine ulaşan, Tv Programları, Spikerlik, yazarlık yapan Kısrure kimdir. Çalıştığı ve ustalık derecesine ulaştığı bir çok Do branşlarından, kurduğu Sangu-chi sistemi ve hakkındaki tüm detaylar

tıklayınız
Gelmiş Geçmiş En İyi Boksör Hangisi?

 Evander Holyfield   41%
 George Foreman   0%
 Jack Dempsey   0%
 Joe Frazier    0%
 Joe Lois   0%
 Larry Holmes   0%
 MikeTyson   6%
 Muhammed Ali Clay   46%
 Oscar De La Hoya   0%
 Rocky Marciona   2%
 Vitali Klitschko   0%
 Wladimir Klitschko   0%

Bu ankete 1417 kişi katıldı

 
 
www.gsgm.gov.tr
www.beyazkusak.com
www.hapkido.org.tr
www.istanbulboks.org
www.twf.gov.tr

Listenin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız